Ảnh 2

Đăng ký ngay

Dịch tuy vẫn còn nhưng đã ổn và được kiểm soát hơn so với trước rất nhiều. Nên sang Singapore làm việc thì không làm khó anh chị em mình được 👏👏👏

Đăng ký ngay